След операция на катаракта

Какво е катаракта?

Катарактата е помътняване на естествената леща на окото. Основното оплакване при това заболяване е постепенно намаляване на зрението. Популярното название е „вътрешно перде”, защото пречи на ясното виждане според плътността на лещата. При развитието на катаракта, при някои хора се увеличава диоптъра за далече, други свалят очилата за близо, а трети имат двойни образи, когато гледат само с едно отворено око.

При други очни заболявания, като глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, зрението също постепенно намалява. Поставянето на диагноза катаракта в началните стадии предполага отговорно изключване на друго заболяване, което може да доведе до необратима загуба на зрение.

Може ли катарактата да се лекува само с очни капки, без операция?

Единственото ефективно лечение е оперативното. Има капки, за които рекламата твърди, че спират заболяването, без да възвръщат нормалното зрение.

Кога трябва да се оперира катарактата?

Катарактата трябва да се оперира, когато започне да затруднява пациента. Хората на 45- 50 години, които работят активно, усещат много по- рано проблеми със зрението си от тези на 70- 80 години, с по-малко зрително натоварване. Не е правилно да се чака „пердето да узрее напълно” — т. е. пациента да различава само светлина — това затруднява съвременните хирургични техники.

Кой е най-подходящия метод за операция?

Така наречения „класически” метод се състои в отстраняване на помътнялата леща през разрез около 9 — 10 мм, поставяне на изкуствена леща и зашиване на разреза с фини хирургични конци. Конците се свалят около 1.5 — 2 месеца след операцията.

Най-съвременният вариант е отстраняване на катарактата през много малък разрез (2 — 3.2 мм) с помощта на ултразвук (факоемулсификация). При този метод не се налага поставянето на конци и възстановяването на пациента е по-бързо. (Някои погрешно обозначават използването на ултразвук като лазерно лечение на катаракта. Независимо от използвания метод, в днешно време операцията за катаракта се извършва под операционен микроскоп и затова се означава като микрохирургия.)

И при двата метода след операцията, при липса на други заболявания на очите се възстановява зрителната острота, но при „класическата” операция това става по-бавно.

Подходящ ли е най-съвременния метод за мен?

Този въпрос трябва да обсъдите с хирурга, на когото смятате да се доверите. При една начална, но влошаваща зрението на пациента катаракта за предпочитане е факоемулсифацията. Ако катарактата е много напреднала и много плътна, с по- малко рискове за пациента е „класическата” операция. Вашият хирург ще ви обясни индивидуалните рискове при двата метода и ще вземете съвместно решение.

Как се извършва обезболяването при операция за катаракта?

Обезболяването при операция за катаракта е местно:

 • с инжекция до окото на пациента (премахва се болката и временно се ограничава способността на окото да се движи, за да не се затруднява хирурга);
 • с капки (предполага волево контролиране на движенията на окото).

  Защо се поставя вътреочна леща?

  При махането на естествената помътняла леща коренно се променя оптичната система на окото — то става много силно далекогледо. Изкуствената вътреочна леща се поставя на мястото на естествената и изпълнява нейната функция.

  Ако не се постави вътреочна леща, пациентът трябва да носи очила — за далече около +10 диоптъра и +13 диоптъра за близо. Когато е направена едностранна операция без поставяне на вътреочна леща, двете очи имат голяма оптична разлика и не могат да функционират заедно.

  Има ли различни видове вътреочни лещи?

  Съществуват различни видове вътреочни лещи. Така наречените „твърди” се поставят през разрез, съответстващ на диаметъра им, между 5.5 и 7 мм. „Меките” лещи позволяват да се сгънат по време на поставянето в окото и преминават през по-малък разрез (2 — 3.5 мм), след което възвръщат първоначалната си форма и големина. Те се използват при факоемулсификацията. Има различни варианти на меки лещи с допълнителни характеристики, като UV защита.

  Най-новото постижение са т. нар. мултифокални лещи. Те имат различна пречупвателна сила в центъра и периферията, което в съчетание с ширината на зеницата позволява ясно виждане надалече и наблизо без очила. (Останалите видове лещи обичайно се подбират за добра зрителна корекция при поглед надалече, а за близо пациентът използва очила.)

  Как и кой избира вътреочната леща?

  Най-правилно е вътреочната леща да се избере от хирурга, в зависимост от типа на операцията и начина и на протичане, като се съобрази с възможностите и желанията на пациента.

  Каква подготовка е необходима и колко време отнема операцията за катаракта и възстановителния период?

  Необходим е (първоначален) преглед от хирурга, за поставяне на диагнозата, уточняване на типа операция и обсъждане на възможните усложнения и възникналите въпроси.

  За извършването на операцията пациентът трябва да направи предварително клинични изследвания (включително тестуване за алергична свръхчувствителност към медикаменти, ако има данни за такава). В зависимост от резултатите, може да се наложат консултации и предоперативна подготовка от други медицински специалисти.

  На предварително уточнена дата пациента постъпва в лечебното заведение, като операцията се извършва в същия ден. Престоят е от няколко часа до едно денонощие. Изписва се след преглед от хирурга, уточняване режима, назначаване на очни капки, и контролен преглед.

  Контролният преглед се провежда от хирурга, като най-често той изписва и необходимата оптична корекция (за близо). При наличие на усложнения грижата за пациента се поема също от него, като при необходимост го насочва към друг тесен специалист.

  Какви са резултатите?

  В зависимост от типа на операцията (класическа или факоемулсификация), максимално добро зрение се постига до една седмица или след свалянето на конците. Отново трябва да отбележим, че добрите резултати не изключват необходимостта от допълнителна неголяма оптична корекция.

  Възможно е, окото да има едновременно няколко заболявания и липсата на добро зрение след операцията не означава „неуспешна операция”. Ето защо точната предоперативна диагноза е много важна.

  Какви са усложненията?

  При всяка една операция могат да възникнат интраоперативни и постоперативни усложнения.

  При отстраняване на катаракта може да се получат:

 • масивен вътреочен кръвоизлив, водещ до загуба на зрение;
 • разкъсване на задната лещена капсула, върху която се поставя вътреочната леща; в зависимост от големината и мястото на разкъсване може да се наложи промяна в оперативната техника и вида на вътреочната леща;
 • потъване на лещеното ядро в стъкловидното тяло – изваждането му налага нова операция, която може да се извърши веднага или след няколко дена.

  След операция за катаракта може да се получат:

 • тежко вътреочно възпаление, като често за овладяването му се налага повторна операция; може да доведе до загуба на зрение;
 • отлепване на ретината — в резултат на усложнения по време на операцията или вродено предразположение; лечението е с друга операция, възможно най- рано след диагностицирането му;
 • намаляване прозрачността на роговицата; състоянието може да се подобри чрез кератопластика (трансплантация на роговица);
 • повишаване на вътреочното налягане в резултат на интраоперативни усложнения; компенсирането му се извършва с капки или оперативно, в зависимост от тежестта на заболяването.

  След операция на катаракта

  Поведение на пациента след операция за катаракта

  • 23 май 2018
  • д-р Владимир Петков

  Операцията за катаракта (вътрешно перде) е една от най-често извършваните манипулации в очна клиника „ДЕН”. За да бъдат максимално спокойни пациентите ни след подобна процедура, подготвихме тази статия, която накратко да информира какво да очакват през следващите часове, дни и седмици след операцията. Операцията за катаракта е амбулаторна и пациентите се прибират в дома си в рамките на няколко часа след манипулацията. Повече информация за самото заболяване можете да откриете тук:

  Веднага след операцията

  Пациентите на клиника „ДЕН” получават плик с противовъзпалителни капки и предписание как да ги прилагат. Те са с цел предотвратяване на инфекции, намаляване възпалението и евентуално за контрол на очното налягане. След операцията е възможно да има дразнене от светлината и затова често препоръчваме пациентите да носят слънчеви очила със себе си. След като се приберат вкъщи, препоръчваме да оставят очите си да почиват и да поспят. Първия ден пациентите на клиниката прилагат противовъзпалителните си капки на всеки два часа до вечерта, а следващите две седмици- 4 пъти дневно. За защита на окото от неволно разтъркване по време на сън, пациентите ни получава специален монокъл, който слагат върху окото първата вечер, докато спят. Няколко часа след операцията повечето хора са способни да гледат за кратко телевизия или компютърен екран. Тъй като операцията за катаракта се извършва само на едното око, може да забележите лек начален дискомфорт поради разликата в зрението на двете очи. Постепенно мозъкът се адаптира, но тъй като в повечето случаи катарактата е двустранен процес, максимално доброто зрение (ако има перде в другото око) се постига след операция и на второто око. Това може да се случи след пълното възстановяване на първото око- обикновено около месец след първата операция.

  Няколко дни след операцията

  На втория ден на пациентите на болница „ДЕН” се извършва кратък контролен преглед, за да се уверим, че всичко е наред. Нормално е зрението да бъде замъглено в началото- окото има нужда да се възстанови и приспособи. Зрението ще започне постепенно да се подобрява в рамките на няколко дни след операцията. Също така е нормално да изпитвате дразнене, дискомфорт, усещане за пясък или чуждо тяло в окото през първите дни. Този дискомфорт ще изчезне след няколко дни.

  Няколко седмици след операцията

  Очаква се, че с всяка изминала седмица след операцията окото Ви ще се възстановява все повече, макар че не трябва да се забравя, че всеки организъм е различен и има своите индивидуални особености. На втория контролен преглед месец след операцията ще бъдат изписани корекционни очила (ако е необходимо), с които пациентите да се справят спокойно в ежедневието си.

  Съвети за постоперативния период

  Въпреки че повечето хора подновяват ежедневните си занимания 24 часа след операция на катаракта, има някои инструкции, които препоръчваме да се спазват:

  *Следвайте указанията на своя лекар по повод предписаните медикаменти- антибиотици и противовъзпалителни капки. Те са важни, за да предотвратят евентуални инфекции и възпаление и да подсигурят бързото и качествено оздравяване. Ако срещате затруднения при прилагането им, поискайте помощ от близък.

  *Избягвайте големите тежести и резките движения в началния период след операцията.

  Ознакомьтесь так же:  Косоглазие операция как называется

  *Избягвайте прашните места/помещения. Очите на някои от пациентите са чувствителни към въздушни алергени като праха.

  *Не търкайте грубо оперираното око. Търкането на окото е бърз начин да замърсите око. Това никога не е препоръчително, дори когато не се отнася до оперативни намеси на очите.

  *Не плувайте първите няколко дни след операцията.

  Симптоми, за които да внимавате след операция за катаракта /Алармиращи симптоми/:

  Ако усетите някой от следните симптоми, моля свържете се в Вашия офталмолог:

  *Загуба на зрение

  *Болка, която не се облекчава с обезболяващи средства

  *Ако виждате светкавици или груби мътнини, или ако пред окото се спусне пелена

  *Гадене, повръщане или силна кашлица

  Информацията, представена тук, няма за цел да замени консултацията с офталмолог. Ако на Вас или на Ваш близък предстои да се подложи на операция за катаракта, консултирайте се с Вашия офталмолог по повод най-подходящите мерки за Вашето възстановяване.

  Какво е катаракта?
  Катаракта или т.нар. старческо перде е едно от най-разпространеното очно заболяване сред възрастните хора над 50 г.
  Очната леща – пропуска и пречупва светлината. Намира се във вътрешността на очната ябълка между ириса и стъкловидното тяло. При млад човек лещата на окото е прозрачна, еластична , като може да променя формата си, почти мигновено “насочва фокуса”и окото вижда еднакво добре наблизо и надалеч.
  При катаракта естествената лещата частично или напълно помътнява, загубва своята прозрачност и така окото получава само една малка част от светлинните лъчи, зрението намалява и човек започва да не вижда ясно. С течение на годините, с напредването на болестта ,областта на потъмняване се увеличава и значително зрението намалява . Ако на време не се осигури лечение, катарактата може да доведе до слепота.
  По данни на СЗО от катаракта страдат над 17 милиона души в света, основно лица над 60 г. възраст. Статистиката показва, че при 20 милиона души в света катарактата е довела до слепота.
  Катаракта може да се появи и в по-ранна възраст,в последствие на увреждане окото от други фактори – в резултат на травми, високо късогледство, ултравиолетово лъчение, захарен диабет, хронично възпаление. Съществува и вродена катаракта, която се среща при новородени, когато бременната е боледувала от сифилис или рубеола.

  Симптоми катаракта
  Намалено виждане надалеч
  Честа смяна на очила или лещи
  Намалено цветоусещане
  Трудност при четене
  Двойно виждане с едното око
  Чувствителност към светлина
  Слабо нощно зрение
  Трудности при шофиране

  Диагноза катаракта може да постави само офталмолог след направата на необходимите преглед с изследвания.

  Причини за катаракта

  Генетическа предразположеност
  Травми на очите (химически, механични)
  Различни очни заболявания (като глаукома, високо късогледство)
  Ендокринни заболявания (захарен диабет, авитаминоза)
  Тютюнопушене
  Ултравиолетово лъчение, микровълново лъчение
  Повишена радиация

  Лечение на катаракта
  За лечение на катаракта единственото ефективно лечение е хирургично отстраняване на потъмнялата естествена леща и заменянето й с изкуствена вътреочна леща.
  Това е една от най-извършваните операции в цял свят .
  Метода, който се използва за премахване на естествената леща се нарича факоемулсификация .
  Операцията на катаракта се извършва под операционен микроскоп. Използва се местна упойка под формата на капки. По време на операцията, пациента е в съзнание и не усеща болка.
  За извършване на операцията се създава миниатюрен разрез, без шевове в края на операцията. Използва се по-малък от милиметър и втори помощен канал.
  Естествената леща се раздробява чрез ултразвук или фемтосекунден лазер, след което се изсмуква. Изкуствената вътреочна леща се сгъва и се постави вътре в окото. След което се разгъва от самосебе си и от хирурга се намества внимателно.
  При операцията на катаракта, е от съществено значение поставянето на качествени лещи.
  В никакъв случай не отлагайте лечението на катаракта!
  Напредването на заболяването води до сериозни усложнения –вторична глаукома .Това е много опасно, защото без хирургическо лечение довежда до безвъзвратна загуба на зрение.

  След операция на катаракта
  След операцията на следващият ден се прави задължителен контролен преглед. Приема на лекарства започва веднага след операцията.
  2-3 дена след операцията, пациента започва да се чувства добре.
  След операцията пациентът трябва да спазва изключителна хигиена и медицинските препоръки, от които зависи до голяма степен положителния резултат от операцията.
  По-специално, в първите седмици се използват специални капки, за избягване на възпаления и инфекции в окото.
  Не трябва да се правят резки движения, не трябва да се вдига тежко, не трябва да се търка и мокри оперираното око.
  Първите 1-2 месеца след операцията, е необходимо да се въздържат от посещение на сауна, басейн, парна баня и ограничаване на спорта.
  Най-важните са първите две седмици след операцията.
  Пълното възстановяване на оперираното око се наблюдава 4-6 седмици след операцията.

  Видове вътреочни лещи
  При операцията на катаракта, е от съществено значение избора и поставянето на качествени лещи.

  Монофокални лещи
  Чрез монофокални лещи се получава много добра корекция на зрението за далечно разстояние. За успешна катарактална и рефрактивна хирургия е важно имплантирането на точно определена леща, подходяща за конкретното око. Различните очи имат нужда от лещи с различна диоптрична сила, която се определя прецизно преди операцията, за да е подготвена за имплантация.
  Мултифокални лещи
  Чрез мултифокалните лещи ще виждате както наблизо, така и на надалеч, без да имате нужда от очила или бифокални контактни лещи. Няма да имате нужда от допълнителна корекция на аномалии като късогледство, далекогледство.
  Имплантацията на мултифокални лещи става за около 15-20 минути.
  Периодът на възстановяване обикновено е кратък. В началото зрението ще е размазано и неясно, окото ще има нужда от приспособяване. Затова трябва да се спазва изключителна хигиена на окото и да се избягва натоварването на зрителният апарат.
  Торични лещи
  Торичните лещи са подходящи за хора с наличие на астигматизъм.
  Предимството им е, че след операцията пациентът няма нужда от очила за астигматизъм които е носил преди това.

  Рискове и усложнения
  Както при всяка хирургична интервенция, така и при операцията за катаракта , макар и рядко може да се появят усложнения, като : инфекции, загуба на зрение, двойно виждане, повишено или понижено вътреочно налягане.
  Профилактика
  За сега не съществуват доказани ефективни методи за предотвратяване развитието на катаракта.
  Вторичната профилактика включва ранна диагностика и лечение на други заболявания на очите, в резултат на които заболявания може да възникне катаракта.
  1.Носенето на слънцезащитни очила през деня може да намали риска от развитие на катаракта и заболявания на ретината.
  2. Налице е разбирането, че приемът на витамини, минерали и различни растителни екстракти намалява вероятността от развитие на катаракта. Въпреки това, не съществуват научни доказателства, за да докаже, че тези средства са наистина ефективни.
  3. Воденето на здравословен начин на живот помага, за да се предотврати развитието на други заболявания в организма.
  Правилно хранене, редовни физически упражнения, обезателно спрете тютюнопушенето и не забравяйте да почивате.
  4. Ако имате диабет, строгият контрол на кръвната захар може да забави развитието на катаракта .

  Факуемулсификация (Операция на перде с ултразвук)

  ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТА

  При операцията на катарактата естествената леща бива изсмукана и заменена с изкуствена (вътреочна леща). Окото не може да произведе чист образ без леща.

  През първия етап естествената леща бива раздробена чрез ултразвук, след което лещата бива изсмукана. Медицинското наименование на този процес е факоемулсификация.

  Този съвременен оперативен метод позволява да се намали размерът на разреза (от 1.8 до 2.6 мм) спрямо по-старите техники (8-10 мм).
  Този метод щади окото и намалява времето за възстановяване.

  През втория етап изкуствената леща бива сгъната и поставена вътре в окото през малкия отвор. След това тя автоматично се разгъва в окото, където бива внимателно наместена от хирурга.

  ПРЕДИ И СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

  Повечето хора се изненадват, когато разберат колко лесна и безболезнена е операцията на катаракта. Обичайно тя отнема от 20 до 30 минути, дори по-малко, и повечето пациенти се връщат към нормалните си занимания още на следващия ден.

  ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА

  1. Вашият хирург и анестезиолога ще решат дали да закусите или да приемете някаква храна преди операцията.

  2. Вземете си предписаните лекарства (напр. инсулин, лекарства за сърцето и др.) както обикновено.

  3. По време на операцията трябва да бъдете облечени с дрехи, свободни около врата и ръцете (по възможност бъдете с къси ръкави).

  4. Оставете бижутата си (пръстени, часовник, колие, обеци и др.) в къщи. Няма да можете да ги носите по време на операцията.

  5. Вземете вана или душ (включително с шампоан).

  6. На вниманието на пациентките: може да бъде болезнено да ползвате шноли за коса или някакво украшение в косата. Така че явете се със свободно пусната коса, евентуално покрита с мрежа. Не се гримирайте.

  7. По време на операцията трябва да останете неподвижни за около 30 минути и да не посягате с ръце към главата. След операцията трябва да останете спокойно.

  ДЕНЯТ НА ОПЕРАЦИЯТА

  Когато дойдете в лечебното заведение, ще Ви приготвят за операцията: половин час преди нея ще ви поставят капки за разширяване на зеницата. За операцията от катаракта е необходима местна упойка. Тя ще направи напълно нечувствително вашето око и областта около него.
  След това ще ви отведат в залата за операцията. Ще бъдат наблюдавани параметрите на вашето кръвообращение чрез стойностите на кръвното налягане, пулса и количеството на кислород в кръвта.

  Обърнете специално внимание на следните забележки, за да отстраните по-голямата част от рисковете, които биха могли да се окажат пречка за вашето възстановяване:

  1. В същият ден след операцията трябва да бъдете в покой – седнали във фотьойл или на канапе. Можете да правите тоалета си или да се храните на маса както обикновено.

  2. В никакъв случай не бива да сваляте превръзката, нито да разтривате окото.

  3. Нормално пациентът не усеща болка след операцията. В случай на нужда е разрешено вземането на лек аналгетик.

  НА ДРУГИЯ ДЕН СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

  Обърнете внимание на следните важни пунктове за този ден:

  СЛЕДОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

  След операцията ще трябва известно време да си слагате специални капки в окото. Няколко седмици след операцията на катарактата ще Ви предпишат временни очила. Важно е редовно да посещавате Вашия офталмолог, за да бъде наблюдаван процеса на възстановяване.

  1. Превръзката Ви ще бъде свалена от Вашия офталмолог. В същото време ще получите инструкции за лечението на окото Ви и на това как да се отнасяте към него в следващите дни и седмици.

  2. Ден след операцията можете да извършвате умерени дейности.

  3. Все така трябва да се въздържате от докосване на окото си.

  СЪВЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

  Докато оперираното ви око заздравее, ще трябва да изпълнявате следните препоръки, за да защитите новата изкуствена леща и да благоприятствате по-бързата адаптация:

  1. Посещавайте редовно офталмолога си в определените дни.

  Ознакомьтесь так же:  Посттравматический конъюнктивит лечение

  2. Взимайте си лекарствата и слагайте капките в окото съгласно предписанията.

  3. Не вдигайте тежки предмети (по-тежки от 15 кг) и избягвайте всякакво интензивно физическо усилие през първите дни след операцията. Можете да се занимавате с обичайните си всекидневни дела.

  4. Не е противопоказно, но би било добре да се въздържате от шофиране в процеса на възстановяването.

  5. Избягвайте разтъркване на окото или натиск върху него най-малко един месец след операцията.

  6. Можете да вземете душ и вана или да се бръснете както обикновено, но окото ви не трябва да бъде в контакт нито с шампоан, нито със сапун. Особено внимавайте при свалянето на грима.

  7. Избягвайте да четете по-дълго от препоръчителното през първата седмица след операцията.

  8. Можете да гледате телевизия, като внимавате да не преуморявате окото си.

  9. Можете да работите на компютър, но с известна резервираност, съобразена със състоянието ви в първите дни след операцията.

  10. По време на възстановителната фаза трябва да бъде избягвана сауната, както и спортовете – плуване, скокове във вода и колоездене.

  11. В случай на проблеми през възстановителния период (например зачервяване на оперираното око, болки или влошаване на зрението) незабавно уведомете лекуващия ви лекар.

  Хирургичното лечение на катаракта е една от най-успешните и надеждни хирургически интервенции. Съвременната катарактна операция е позната като факоемулсификация (фако) или операция с малък разрез. Над 38 000 души в България се подлагат на тази операция ежегодно, което я прави най-широко разпространената от всички офталмологични хирургични процедури. Много хора, подложили се на операция за катаракта отбелязват, че резултатът от нея изцяло променя живота им. Зрението се възстановява, цветовете оживяват отново и светът става по-ярък и светъл. Факохирургията се характеризира с бързо възстановяване на зрението и отсъствие на болка или дискомфорт.

  Какво е катаракта?
  При катарактата естествената вътреочна леща помътнява, така че светлината се разсейва или блокира. Зрението се влошава. Пациентите сякаш гледат през заскрежено стъкло или изпитват заслепяване от ярка светлина.

  Симптоми на катаракта

  • Замъглено виждане.
  • Блясък или сияние около ярки светлини.
  • Влошаване или загуба на възприемането на цветовете.
  • Влошаване или загуба на перспективата за дълбочина.
  • Затруднено виждане през нощта и при слаба светлина.

  Оперативно лечение на катаракта

  Как се лекува катаракта?
  Катарактата не може да се лекува с медикаменти, така че операцията е единствената възможност за лечение. Когато катарактата влоши значително зрението, лечението е хирургическо премахване на помътнялата леща и имплантация на изкуствена вътреочна леща.

  Кога да се замислим за операция?
  Моментът да се замислим за операция е настъпил, когато оплакванията от катарактата затрудняват ежедневните ни дейности. При шофирането е важно зрението да се поддържа в законовите норми, както и да се гарантира безопасност, особено при нощно шофиране. Ако катарактата не се лекува, тя напредва и зрението се влошава.

  История
  Операцията на катаракта с малък разрез навлиза широко в клиничната практика през 1992 г., а вътреочните лещи-импланти се използват вече над 60 години. Хирургическите техники и технологията на имплантиране са се усъвършенствали, така че днес нормалните очаквания са за много добро зрение след операцията при липса н адруги очни заболявания.

  От какво зависи резултатът?

  • Уменията, опитът и знанията на хирурга;
  • Точността на измерванията и изчисленията за имплантираната леща (биометрия);
  • Видът на използваната изкуствена леща за имплантиране;
  • Технологията и факоапаратурата;
  • Сътрудничеството на пациента по време на процедурата;
  • Естественият оздравителен процес на самото око;
  • Наличието на други очни заболявания /глаукома, макулена дегенерация, свързана с възрастта, диабетна ретинопатия и др./ влияе на прогнозата за резултата от катарактната операция.

  YAG лазерно лечение
  Месеци или години след операцията на катаракта, приблизително 50% от хората се подлагат на лазерно лечение за почистване на помътняла лещена капсула, която причинява неясно виждане. Това е отделна процедура, наречена YAG лазерна капсулотомия. Тя е много бърза и високоефективна и не се налага да се извършва повторно.

  Допълнително подобряване на зрението
  За мнозинството от пациентите операцията на катаракта е и възможност да коригират или редуцират съществуващи късогледство, далекогледство и астигматизъм. В тези случаи лечението на катаракта може да осигури по-добро зрение от съществувалото (без очила) преди развитието на катарактата.

  Дългосрочни резултати
  В световен мащаб са извършени милиони операции на катаракта и сигурността и предвидимостта на тази процедура са добре известни. Доказана е стабилността на резултата в дългосрочен план при повечето хора, а трайността на имплантираната леща се е за цял живот.

  Кой е подходящ за операция на катаракта?

  • Хора на всякаква възраст, при които има развита катаракта и се предвижда операцията да подобри зрението им;
  • Хора със значителни симптоми на катаракта, които затрудняват ежедневния им живот.

  Очаквания
  Повечето хора, подложили се на операция за катаракта, следоперативно получават качество на зрение, отговарящо на очакванията им. Въпреки, че операцията цели постигането на ясно виждане, може да има известна непредвидимост, а резултата да не удовлетвори напълновсеки. Макар и високоефективна, катарактната хирургия, както всяка хирургична процедура, съдържа известен риск от усложнения.

  Процедурата
  При факоемулсификацията (от факос- гр. леща и емулсификация- раздробяване и втечняване) катарактната хирургия се осъществява през много малък разрез около 2-3 мм. Твърдото лещено ядро се ,,разбива“ с помощта на високочестотен ултразвук и втечнените лещени маси се отстраняват от окото чрез аспирация. През същия малък разрез се имплантира изкуствената вътреочна леща (ВОЛ). Процедурата е безшевна, безкръвна и бърза. При тази операция травмата на окото е минимална и възстановителният период е кратък.

  Aнестезия
  Анестезията е местна или, в много редки случаи, обща. Местната анестезия се осъществява с капки или инжекция покрай окото. Също могат да се приложат седативи, за да ви помогнат да се отпуснете по време на процедурата. Както в случаите с местна, така и при обща анестезия, пациентите се прибират у дома на същия ден, макар че може да се организира и престой за една нощ.

  Предимства на факоемулсификацията

  • Процедурата е бърза и резултатна;
  • Разрезът заздравява по-бързо, отколкото при предишната методика с голям разрез;
  • Обикновено възвръщането на зрението е незабавно след процедурата;
  • Обикновено не са необходими шевове;
  • По-бързо възвръщане към обичайни дейности и шофиране, отколкото при операцията с голям разрез;
  • По-малко инвазивна и по-щадяща окото в сравнение с хирургията с голям разрез;
  • При повечето пациенти има значително увеличена предвидимост на резултата в сравнение с методиката с голям разрез;
  • До едно известно ниво астигматизмът може да бъде редуциран от разрезите по време на операцията.

  Сериозните усложнения, които трайно да засегнат зрението, са рядкост и рискът е най-малък при опитен специалист с практика в операцията на катаракта. При използването на най-съвременната апаратура по-незначителните усложнения (които са лечими или които отшумяват с течение на времето) се наблюдават при 1% от пациентите.
  Възможните усложнения включват:

  • Кървене, инфекция, възпаление;
  • Кръвоизлив;
  • Роговична декомпенсация;
  • Неправилно центриране на импланта;
  • Кистоиден макулен оток;
  • Отлепяне на ретината;
  • Разкъсване на задната част на лещената капсула;
  • Изтичане на течност през разреза;
  • Постоперативно хронично възпаление;
  • Непредвиден рефрактивен резултат;
  • Блясък, ореоли, намаляване на контрастното виждане;
  • Известна рефрактивна непредвидимост, дължаща се на лещата-имплант;
  • Плуващи мътнини;
  • Промяна във възприемането на цветовете.

  Миопия (късогледство)
  Съществува увеличен риск от отлепяне на ретината в сравнение с немиопични очи.
  Основният риск при операция на катаракта в случаи с високо късогледство e именно отлепяне на ретината, което се наблюдава приблизително в 1-2% от случаите.

  Хиперопия (хиперметропия, далекогледство)
  Съществува увеличен риск от кистоиден макулен оток (натрупване на течност в ретина) в сравнение с недалекогледи очи.

  Имплантираната леща
  Вътреочният лещен имплант, с който по време на операцията се заменя помътнялата човешка леща, е проектиран така, че да осигури много добро зрение. Имплантираната леща бива монофокална (с фиксиран фокус), мултифокална (далечен, среден и в известна степен близък фокус / две или повече фокусни точки) или акомодативна леща (променяща фокуса си).
  Съществуват много видове лещи на различни производители. Имплантираната леща обикновено е с трайност за цял живот.

  Монофокални лещи
  Монофокалната леща цели да осигури ясно зрение с единствен фокус ( за определено разтояние). Това означава, че ако монофокалната леща е пригодена за ясно зрение надалече, са необходими очила за четене. Обратно, ако имплантираната леща се изчисли за ясно виждане наблизо, то за далече ще са необходими очила. Това винаги се преценява спрямо индивидуалните нужди и желанието на пациента. Обикновено лещата е предвидена за ясно виждане надалече или пък във всяко око лещата е с различен фокус (смесено зрение или монозрение). Монозрението се възприема добре, особено ако пациентът вече е привикнал към него с предварително носене на контактни лещи.

  Мултифокални лещи
  Мултифокалните лещи са проектирани за далечно и средно разстояние и до някаква степен за близко. Те имат потенциала значително да намалят зависимостта от очила за четене и са особено предпочитани. При все това прилагането им предполага известен компромис, тъй като могат да се наблюдават някои оптични ефекти като отблясъци или кръгове около светещи тела и заслепяване от ярки светлини. Може да има и известно намаляване на контрастното виждане. Тези странични ефекти обикновено се понасят добре при голямото преимущество пациентът да има добро зрение без помощни средства на далечно и средно разстояние, както и в голяма степен на близко.
  Възможно е в двете очи да се имплантират мултифокални лещи с различен капацитет за коригиране виждането на близко разстояние. Целта е да се постигне в максимална степен фокусирането на близко разстояние, като се запази и виждането надалеч. Това е известно като „съчетаване по мярка” или микро-монозрение.

  Акомодативни лещи
  Акомодативните лещи променят фокуса си и целят ясно виждане на всяко едно разстояние. Те са скорошно нововъведение и понастоящем резултатите от прилагането им варират.

  Торични лещи
  Торичните лещи позволяват коригиране на астигматизма в значителна степен.

  Асферични лещи
  Съвременните асферични лещи са проектирани да оптимизират зрението и подобряват виждането в нискоконтрастна среда и при нощно шофиране. Тези първокласни лещи осигуряват по-ясен зрителен фокус при някои хора. Могат да бъдат монофокални или мултифокални.

  Най-подходящите за имплантиране лещи
  Най-подходящата за имплантиране вътреочна леща е различна за всеки пациент. Мултифокалните лещи например не са подходящи за всекиго. Консултацията с офталмолога ще ви помогне да направите точния избор, който зависи от множество фактори.

  Лещи по индивидуална поръчка
  При специални обстоятелства е възможно да се изработят лещи с индивидуални за пациента характеристики.

  Биоптика
  При пациенти с висок астигматизъм или високи диоптри, които искат да сведат до минимум зависимостта си от очила след операцията на катарактата, е възможно да се осъществи лазерна корекция на зрението с ексимерен лазер (LASIK или LASEK).
  Обикновено това може да се направи около 6-12 седмици след хирургията на катарактата. Тази поетапна процедура, включваща операцията на катарактата и лазерната корекция на зрението е известна като биоптика.

  Ознакомьтесь так же:  Центральная дистрофия сетчатки глаза лечение

  Технология
  Съвременната технология е предназначена да осигури най-добрия клиничен резултат и да гарантира сигурност и увереност на пациента.

  Оптична биометрия
  Биометрията представлява измерванията на окото за определяне на подходящата вътреочна леща за имплантиране. Измерват се кривината на роговицата в предната част на окото и дължината на самото око. Това се извършва чрез оптична биометрия или чрез ултразвук. Оптичната биометрия е по-прецизна от ултразвуковата и гарантира по-точни изчисления за лещата-имплант. Ултразвуковата биометрия се използва само когато катарактата е много плътна.
  Биометричното сканиране се комбинира с най-съвременен изчислителен софтуеар за възможно най-прецизен резултат.

  Роговична топография
  Преди операцията се измерват формата на роговицата, както и астигматизма в предната част на окото. Това е известно като оценка на роговичната топография. Тези измервания се използват при избора на вътреочната леща.

  Факоемулсификация
  За процедурата се използва съвременниифакоемулсификационени апарати, с усъвършенстван контрол върху струята и налягането. Насочени ултразвукови микроимпулси премахват катарактната леща.

  Предварителни консултации и прегледи
  Първоначалната консултация включва оценка на зрението, както и обстоен очен преглед. Измерва се очното налягане. Обикновено се прилагат капки за разширяване на зениците, което ще причини замъгляване на зрението за няколко часа. Извършват се измерванията за лещата, която ще бъде имплантирана (биометрия). Възможно е да се направят изследвания на кръвта и сърдечната дейност (ЕКГ), ако има индикации за това.
  В случай, че се планира операция на катарактата, вътреочната леща ще бъде подбрана съобразно извършените измервания и изчисления.
  Обсъждат се индивидуалните зрителни изисквания и потребности на пациента, съобразно възраст, професия, начин на живот и очаквания за резултата от операцията.
  Тъй като хирургията на катаракта е и възможност да се коригират и редуцират съществуващи късогледство, далекогледство и астигматизъм, тези възможности също ще бъдат обсъдени.
  Необходимо е да се знае, че преди биометрията трябва да се преустанови носенето на контактни лещи за минимален период от време, както следва:
  Меки лещи – 2 седмици, Газопропускливи твърди лещи – 4 седмици
  Носенето на контактни лещи може да измени формата на роговицата, което ще повлияе на резултата от биометрията.

  Лечение и последващи грижи

  В деня на операцията
  В случаите, когато ще се прилага обща упойка, не трябва да се приемат храна и течности шест часа преди операцията. При местна анестезия това не е необходимо.
  Ще ви бъдат поставени капки за разширяване на зениците. След интервал от време в окото ще бъдат поставени обезболяващи, противовъзпалителни и антибиотични капки.
  След това се пристъпва към премахване на катарактата и поставяне на изкуствената леща. Преди това се капват още обезболяващи капки и може да ви се даде седатив, за да се чувствате по-релаксирани. Миглите се покриват със стерилна превръзка, а клепачът се фиксира с фин метален инструмент, за да се предотврати мигането.
  По време на процедурата няма болка, нито дискомфорт, може да усетите единствено лек натиск. При премахването на катарактата ще чуете свистящ звук. Процедурата трае между 15 и 20 минути в повечето случаи. След приключването й, върху окото се поставя превръзка.

  Непосредствено след процедурата
  Непосредственото преживяване от чувствително подобреното зрение обикновено е силно емоционално за повечето хора.
  След кратка почивка в клиниката можете да се приберете у дома.
  Препоръчително е да не шофирате, както и да не използвате градския транспорт поради опасност от замърсяване.

  Зрението след операцията
  Имплантираната леща е много по-прозрачна от естествената човешка леща. Ярката дневна светлина може да причини субективен дискомфорт, поради което е препоръчително носенето на слънчеви очила. След операцията ясното зрение обикновено продължава да се подобрява в течение на около три месеца, през които мозъкът се адаптира към качеството на новопридобитото с имплантираните лещи зрение.
  Най-често зрението е по-добро, отколкото това, което пациентът е имал в течение на години и дори десетилетия, макар че за някои случаи все пак ще бъдат необходими очила. Някои хора могат да имат епизоди с виждане на сияние или светли кръгове.

  Последващи грижи
  Необходимо е да се слагат предписаните капки за очи, очите да не се търкат и да се спазват контролните прегледи при офталмолога. Капките за очи се слагат от деня на операцията, най-често в течение на един месец. Контролните прегледи са обикновено един или два в рамките на един месец след процедурата.

  Дългосрочни грижи
  Необходимо е да посетите вашият очен лекар за постоперативна корекция на зрението с очила за четене, ако това е необходимо. Трябва да имате предвид, че в рамките на първите три месеца след операцията може да имате известна промяна в диоптрите, особено ако сте претърпели и корекция на астигматизъм. В дългосрочен план е препоръчително редовно да се извършват профилактични прегледи.

  След операцията
  Можете:

  • да се движите и навеждате, както обикновено;
  • да измиете лицето и косата си на следващия ден;
  • да гледате телевизия на следващия ден;
  • да отидете на пазар на следващия ден;
  • да летите със самолет на следващия ден.
  • да плувате и да мокрите оперираното око в течение на един месец;
  • запрашена и замърсена среда за две седмици;
  • ярка слънчева светлина без слънчеви очила непосредствено след операцията;
  • пазете окото от удар и не го търкайте в течение на една седмица;
  • очен грим в течение на две седмици;
  • капки за очи, различни от предписаните, в течение на един месец.

  Лечение с YAG лазер / Капсулотомия с YAG лазер
  Месеци или години след операцията зрението може отново да стане неясно. Това се дължи на помътняването на капсулата, която е съдържала естествената леща преди отстраняването й. Това се третира с YAG лазер и отнема само няколко минути. Лазерният лъч създава отвор в капсулата, позволявайки на светлината отново да преминава свободно в окото. Можете да се приберете в къщи веднага след процедурата. Не се налага тя да бъде повтаряна отново и обикновено е единствената процедура, необходима след отстраняването на катарактата.
  Третирането с YAG лазер е лесно, ефективно и безболезнено. Рисковете, свързани с него, включват:

  • отлепване на ретината (рядко);
  • поява на мътнини.

  Рискът се минимизира, като YAG процедурата не се извършва преди да са изминали определен брой месеци от хирургията на катарактата.

  Често задавани въпроси

  Защо ми се появи катаракта?
  Стареенето на вътреочната леща е естествен процес, както и за целия човешки организъм.

  Не съм ли млад, за да имам катаракта?
  Катаракта може да се развие във всяка една възраст. Някои новородени имат катаракта по рождение и се налага операция още в първата седмица от живота им.

  Имам миопия. По-рано ли се появява катарактата?
  При хората с късогледство катарактата може да се развие на по-ранна възраст.

  Безопасна ли е хирургията на катаракта?
  Когато се извършва от опитен специалист-хирург и с модерна апаратура, хирургията на катаракта с малък разрез носи нисък риск от сериозни усложнения (1 на 1000).

  Възможно ли двете очи да се оперират едновременно?
  Хирургията на двете очи се осъществява последователно като второто око се оперира най-рано след един месец (за да бъде операцията поета от НЗОК). Взима се индивидуално решение за конкретния пациент.

  Има ли болка по време на процедурата?
  По време на процедурата болка няма, може да има усещане за натиск.

  Какво ще стане ако затворя очи по време на процедурата?
  Използва се фин метален инструмент, който предотвратява мигането.

  Колко дълго трае процедурата?
  Това не е състезание, процедурата отнема толкова време, колкото е необходимо. Обикновената продължителност е около 20 минути.

  Колко скоро ще мога да виждам?
  Обикновено виждането е с неясен фокус непосредствено след операцията, а на следващия ден е добро.

  Как ще функционирам, ако очите ми се оперират в различно време?
  Може да се наблюдава значителен дисбаланс между двете очи. Много хора не шофират, докато не се оперира и второто око. Ако носите контактни лещи, обикновено лещата продължава да се ползва за неоперираното око. В случай, че носите очила, дисбалансът се чувства в по-голяма степен докато и второто око не се оперира.

  Кога мога да ползвам грим?
  Грим за лице може да се употребява на следващия ден след операцията, а грим за очи – след две седмици.

  Кога ще мога да шофирам?
  Зависи от индивидуалната преценка на състоянието на пациента, като повечето хора шофират след като и двете очи са оперирани. В случай, че се оперира само едното око, шофирането обикновено започва няколко дни след процедурата.

  Кога ще мога да работя?
  Отговорът зависи от характера на работата ви. Работещите в офис могат да се върнат на работа след няколко дни до седмица. Работещите в запрашена среда могат да подновят работа след две до четири седмици.

  Кога мога да потъркам очите си?
  Обикновено шевове няма, така че е добре да избягвате търкането на очите през първия месец. В случай на сенна хрема се препоръчват подходящи капки за очи.

  Има ли ограничения за някои дейности след операцията?
  Трябва да се прилага здрав разум, но по принцип оперираните могат да се навеждат, мият, пазаруват и да извършват обичайни дейности. В деня след операцията можете да вземете душ, също и да ползвате компютър. Спортуването и тежкия физически труд могат да се подновят след месец. Летенето като пътник може да се осъществи на следващия ден след операцията, но като пилот трябва да се поднови съответнот разрешително.

  Ще трябва ли пак да нося очила?
  Много хора нямат необходимост да носят очила за далечно разстояние, но това не може да бъде гарантирано. При ясно виждане на далечно разстояние, обикновено има необходимост от очила за четене, освен в случаите на имплантирана мултифокална леща или при монозрение. При хората с мултифокален имплант или с монозрение, все пак може да са необходими очила за някои дейности.

  Появява ли се повторно катарактата?
  Не и се очаква имплантираната леща да има трайност за цял живот.

  След като съм опериран, ще се влошава ли зрението ми с възрастта?
  Имплантираната леща не се променя с течение на времето, така че се очаква зрението да остава същото с напредването на възрастта, при условие че няма други очни заболявания. Капсулата, която съдържа имплантираната леща, може да помътнее с времето, което да наложи лечение с YAGлазер.

  Основни положения относно катарактата

  • Катарактата представлява помътняване на лещата в окото, което постепенно и прогресиращо влошава зрението и се наблюдава най-често с напредването на възрастта;
  • Решението за операция следва да се основава на начина ви на живот и доколко наличнатакатаракта го ограничава, а не само според остротата на зрението;
  • Хирургията на катарактата е безопасна и високоефективна;
  • Оперирането на второто око обикновено води до особено благоприятни резултати – възстановява се стереозрението;
  • Месеци или години след операцията може да се наложи третиране с YAG лазер за проясняване на зрението;
  • Операцията се осъществява с местна упойка – капки или инжекция.
 • About the Author: admin